ICONS logo small

Bacheloroppgaven online - oppgaveskriving

By, Ragnhild (red). (2008). Bacheloroppgave. Lagring av vevbaserte bacheloroppgaver. Oslo: Høgskolen i Oslo. URL: http://www.hio.no/Enheter/Avdeling-for-journalistikk-bibliotek-og-informasjonsfag/JBI-studieadm/Bacheloroppgaven-i-Bibliotek-og-informasjonsvitenskap/Bacheloroppgave.-Lagring-av-vevbaserte-bacheloroppgaver [Lesedato: 10. oktober 2010]

By, Ragnhild (red). (2008). Bacheloroppgaven i bibliotek- og informasjonsvitenskap. Oslo: Høgskolen i Oslo. URL: http://www.hio.no/content/view/full/47595 [Lesedato: 10. oktober 2010]

Høgskolen i Oslo (2008). Fagtekstmal for studenter på Journalistutdanningen, Fotojournalistutdanningen, Fagforfatterstudiet og Medier og kommunikasjon. Høgskolen i Oslo. URL: http://www.hio.no/content/view/full/72309 [Lesedato: 10. oktober 2010]

Ridderstrøm, Helge. (2008). Språkregler og skriveråd. Høgskolen i Oslo. URL: http://www.jbi.hio.no/bibin/diverse/skriveregler.html [Lesedato: 10. oktober 2010]

Skov, A. (2007). Referér korrekt! Om udarbeidelse af bibliografiske referencer. København: Danmarks bibliotekskole. http://vip.db.dk/tutorials/referencer/default.htm [Lesedato:oktober 2010]]

Spangen, I.C. (2006). Henvisninger til kilder og utforming av litteraturlister. Oslo: Høgskolen i Oslo. URL: http://www.jbi.hio.no/bibin/KoG/kat/kilder.htm [Lesedato: 10. oktober 2010]

Anne-Stine Husevåg (red). (2008). Oppgaveskriving ved JBI. Høgskolen i Oslo. URL: http://www.hio.no/content/view/full/47566 [Lesedato: 10. oktober 2010]

Knutsen, Unni. (2010). Litteraturhenvisninger etter APA. 6. utgave. Oslo: Høgskolen i Oslo. URL: http://www.jbi.hio.no/bibin/KoG/kat/APA.pdf [Lesedato: 10. oktober 2010]

Universitetet i Bergen (2010). Søk og skriv. URL: http://www.sokogskriv.no/ [Lesedato: 10. oktober 2010]

Bibliotek

HiO Læringssenteret: http://www.hio.no/content/view/full/2082
Handelshøyskolen BI Biblioteket: http://www.bi.no/no/Ressurser/Biblioteket/

Online oppgaver

http://www.hfink.eu/node/95 [Lesedato: 13. oktober 2010]
http://wimleers.com/tags/bachelor-thesis [Lesedato: 13. oktober 2010]

Programmer for referansehåndtering

Veiledninger og kurs:

Hammersbøen, Å.M. (red) (2010). EndNote. Oslo: Høgskolen i Oslo. URL: http://www.hio.no/Enheter/Laeringssenteret-AV-IT-Bibliotek/Forskningsressurser/EndNote [Lesedato: 13. oktober 2010]

Universitetet i Oslo. Bibliotek for medisin og helsefag. (2010). Reference Manger 12 veiledning.
URL: http://www.ub.uio.no/umh/refman/RM12Veiledning.pdf [Lesedato: 10. oktober 2010]

Dahl, T.A. (2010). Referansehåndtering: Zotero. Oslo: Høgskolen i Oslo.
URL: http://www.jbi.hio.no/bibin/zotero/ [Lesedato: 13. oktober 2010]

© ICONS Management Elisabeth Buntz ebuntz@icons.no http://www.icons.no
Ths. Heftyes gt. 45, 0267 Oslo, Norway. +47 90179215 / +47 22551071