ICONS logo small

Cascading StyleSheets CSS - stilark

Mål:
Kurset skal gi deltagerne kunnskap om formatering av nettsider uansett hvilke verktøy man bruker for å lage websidene.  

Forkunnskaper:
Kurset krever fortrolighet med grunnleggende HTML koding.

Tid:
1 dag eller etter avtale.

Program:
Kurset gir grunnleggende kunnskaper og praktisk erfaring i bruk av stilark for ”DeskTop Publishing” muligheter og bedre kontroll med websiders utseende. Utviklingen går mot et skarpere skille mellom struktur (HTML) og utseende (CSS) for nettsider.

Tips:
1 dag kan brukes kun til sideutlegg, posisjonering, med CSS eller kun til formatering med CSS. Dersom man vil gå grundig til verks på begge fronter, kan det være en idé å bruke 2 dager.

Tilbake til kurssiden
© ICONS Management Elisabeth Buntz ebuntz@icons.no http://www.icons.no
Ths. Heftyes gt. 45, 0267 Oslo, Norway. +47 90179215 / +47 22551071